O-sensei
 
Arta Pacii este o religie care nu este religie; ea desavirseste si
completeaza toate religiile.