Directionati 2% din impozitul pe venit

 
 

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul precedent catre o entitate nonprofit.

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai anul curent. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)):

- Descarcati Formularul 230 PDF “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” ;

- Tipariti formularul (prima pagina) in doua exemplare;

- Completati ambele exemplare astfel:

1. Anul: anul precedent

2. datele de identificare ale contribuabilului: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

3. nu este nevoie sa completati suma

4. datele de identificare ale clubului sunt deja trecute

5. optional: anexati o copie dupa formularul 210 "Fisa Fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii" primita de la angajator.

Formularul si copia Fisei Fiscale se depun direct la registratura organului fiscal sau se trimit prin posta, cu scrisoare recomandata. Data limita a depunerii / trimiterii este 15 martie anul curent (data depunerii sau a postei).

VA MULTUMIM!