O-sensei
 
Cind esti atacat, unifica-ti partea de sus, de mijloc si de jos a trupului.
Intra, intoarce si contopeste-te cu adversarul, in fata si in spate, in dreapta si
in stinga.